HREN

Novosti


HR_01.jpg, 851kB
Press materijal hrex-trokut.png, 974B
Povelja i kodeks hrex-trokut.png, 974B


radioaktivnost


Ovlašteni stručni tehnički servis za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja hrex-trokut.png, 974B

Ispitivanje izvora zračenja
Osobni dozimetrijski nadzor
Usluge

Kontakt:
Tel: 01 46 82 571
Fax: 01 46 73 303
e-mail kontakt
Radioaktivnost okoliša

Kontakt:
Tel: 01 46 82 500
Fax: 01 46 73 303
e-mail:

[X]

hr excellence
MELODI hrex-trokut.png, 974B


hr excellence


akreditacija Potvrda o akreditaciji hrex-trokut.png, 974B


hr excellence
Certifikat o usklađenosti hrex-trokut.png, 974B


Dokumenti

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 27. prosinca 1947. osnovala je tadašnja Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU) na inicijativu predsjednika Akademije dr. sc. Andrije Štampara. Institut je s organiziranim radom počeo početkom 1949. godine pod imenom Institut za higijenu rada. U prvoj etapi djelovanja Institut se bavio proučavanjem fizičkih i biotičkih uvjeta rada te istraživanjem njihovog utjecaja na zdravlje. Od 1953. godine odlukom JAZU u Institut su uključeni odjeli za onkologiju, imunokemiju i kemoterapiju, balneologiju i klimatologiju te povijest medicine te on djeluje pod nazivom Institut za medicinska istraživanja. Godine 1958. Institut je odvojen od Akademije, u istraživanja se naglasak ponovno stavlja na medicinu rada i zdravlje okoliša te Institut počine djelovati pod imenom koje je zadržao do danas: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Danas je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada samostalna javna znanstveno-istraživačka institucija s tridesetogodišnjim iskustvom u području procjene zdravlja radnog i životnog okoliša, posebice opterećenosti okoliša radionuklidima, toksičnim metalima, pesticidima i drugim organskim onečišćivalima i procjene njihovog učinka na zdravlje, mjerenja i procjene kakvoće zraka, procjene alergotoksičnih i psiholoških učinaka različitih parametara okoliša, njihovih učinaka na stabilnost genoma i poremećaje spavanja.

Misija i težište znanstvene i visokostručne djelatnosti

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada multidisciplinarnim pristupom u praćenju opterećenosti radnog i životnog okoliša kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima i procjenom njihovog učinka na biološke sustave od razine makromolekule do čitavog organizma značajno doprinosi procjeni izloženosti ljudi i procjeni zdravstvenih rizika koji iz tog proizlaze.

Misija se ostvaruje realizacijom poslova iz znanstvene i stručne djelatnosti nadzora i kategorizacije radnog i životnog okoliša (mjerenja onečišćenja zraka, tla, vode, namirnica) i poslova iz djelatnosti medicine rada. Obavljanjem svoje djelatnosti IMI pruža potporu tijelima državne uprave u donošenju propisa RH iz područja zaštite okoliša i zdravlja na radu te zaštite od zračenja, njihovom provođenju, ali i kontinuiranom prilagođavanju zahtjevima provođenja održivog razvoja a sve pod pritiskom nužnosti većeg gospodarskog razvoja.

Polazeći od prethodno navedenog Institut želi osigurati i razvijati izvrsnosti u znanstvenim istraživanjima iz područja djelatnosti, pružiti kvalitetnu i pouzdanu uslugu monitoringa okoliša kroz obavljanje visokostručnih poslova te ujedno značajno doprinijeti obrazovanju novih znanstvenih kadrova kroz uključenost u realizaciju doktorskih studija na sveučilištima, ali i pružanju cjeloživotnog stručnog obrazovanje kroz različite oblike doškolovanja i dodatnog osposobljavanja vlastitih kadrova. Sve navedeno značajno je s gledišta brzog napretka novih tehnologija i posljedično tome konkurentnosti na tržištu.

Kontinuiranim ulaganjem u časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju IMI doprinosi cjelokupnom fondu znanja iz područja monitoringa okoliša i procjene učinka na zdravlje čovjeka na globalnoj razini.